ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2020: ଭାରତର ପ୍ରଥମ Silver ପଦକ ବିଜେତା ସାଇଖୋମ ମିରାବାଇ ଚାନୁ

0

ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2020 ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶନିବାର ଥିଲା କାରଣ, ମିରାବାଇ ଚାନୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ, 49 କିଲୋଗ୍ରାମ weightlifting ବର୍ଗ ରେ silver ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି | ସାଇଖୋମ ମିରାବାଇ ଚାନୁ 2016 ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସଫଳ ହେବାପରେ, ଟୋକିଓ 2020 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ର silver ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି | ଚାଇନାର ହୋ ଜିହୁଇ 210 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ବେଳେ , ମଣିପୁର ର ସାଇଖୋମ ମିରାବାଇ ଚାନୁ 202 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ Silver ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି | ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ମିରାବାଇ ଚାନୁ ଜିତିଥିବାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ | ମଣିପୁର ରୁ weightlifting ବର୍ଗ ରେ କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲଲେଶ୍ୱରୀ 2000 ମସିହାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ , ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମିରାବାଇ ଚାନୁ silver ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି | ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ ଙ୍କ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେ silver ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ମିରାବାଇ ଚାନୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା |

ମିରାବାଇ ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କିଛି ତଥ୍ୟ :

ବୟସ: 26
ରାଜ୍ୟ: ମଣିପୁର
ପରିବାର: ପିତା (କ୍ରିତି), ମାତା (ଟମ୍ବି), ଦୁଇ ଭାଇ ଏବଂ ତିନି ଭଉଣୀ |
ପୁରସ୍କାର: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳ ରତ୍ନ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ସଫଳତା (Achievements): ସୁନା ପଦକ ମହିଳା 48 କିଲୋଗ୍ରାମ, ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, Anaheim, ଆମେରିକା, 2017- ମହିଳା 48 କିଲୋଗ୍ରାମ, କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ 2018, ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ; ରୂପା ପଦକ ମହିଳା 49 କିଲୋଗ୍ରାମ – ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ – 2020, ମହିଳା 48 କିଲୋଗ୍ରାମ, କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ, 2014; ବ୍ରୋଞ୍ଜ: ମହିଳା 49 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ତାସକେଣ୍ଟ, 2021 |
ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ : ଏଲ୍ ଅନୀତା ଚାନୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ଫାଲରେ ଖୁମାନ ଲମ୍ପକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ |

Leave A Reply

Your email address will not be published.