ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଲାଇନ୍

0

ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ (ବ୍ୟୁରୋ): ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାମବଲ୍ ଅଛି ଜ୍ଝ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆମକୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆମକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆପଣ ଘରେ ବସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ କି? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଜ୍ଝ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜ୍ଝ

ରେଳବାଇର ୟୁଟିଏସ ଆପ୍ କାମକୁ ସହଜ କରିବ ଜ୍ଝ
ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଳବାଇର ୟୁଟିଏସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜ୍ଝ ୟୁଟିଏସ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଲାଇନରେ ଛିଡା ନହୋଇ ଘରେ ସହଜରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଜ୍ଝ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଯେ ରେଳବାଇର ୟୁଟିଏସ ଆପ୍ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ରେଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ସିଆରଆଇଏସ) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଜ୍ଝ

ୟୁଟିଏସ ଆପରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କିପରି ପାଇବେ ଜ୍ଝ
ୟୁଟିଏସ ଆପରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ, ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜ୍ଝ ଯେଉଁଠାରେ ଲଗଇନ୍ ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାବ୍ ଦେଖିବେ, ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ ବିଭାଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୁକିଂ ଟ୍ୟାବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ ଜ୍ଝ

ଏହିପରି ଆପଣ ୟୁଟିଏସ ଆପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଜ୍ଝ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟତୀତ, ୟୁଟିଏସ ଆପ୍ ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଜ୍ଝ ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ୟୁଟିଏସ ଆପରେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ ୱାଲେଟ୍, ମୋବିକୱିକ୍ ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଜ୍ଝ ଏହା ସହିତ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଗଜହୀନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତି ସହଜ ଜ୍ଝ ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଏହି ଆପ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜ୍ଝ

Leave A Reply

Your email address will not be published.