ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନଟଖଟ୍ (Natkhat) ଓସ୍କାର 2021 ରେସରେ

0

ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ଗରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଥଖଟ୍ ଓସ୍କାର 2021 ରେସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି | ଶିଶୁ କଳାକାର ସାନିକା ପଟେଲଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର | ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ର ନିର୍ଦ୍ଦେସନା ଶାନ ଭାୟ ଦେଇଛନ୍ତି | ଏହା ପୂର୍ବ ରୁ ମସାନ ଏବଂ ଜୁବାନ ପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ନଟଖଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରେ ଜଣେ ମାତା (ବିଦ୍ୟା) ତାଙ୍କ ପୁଅ (ସନିକା ପଟେଲ) କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗ ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି | କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟି ଓସ୍କାର 2021 ରେ ନୋମିନେଟ ହେବ ପରେ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ୍ ତାଙ୍କ ଖୁସି ସୋସିଆଲ ମେଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟି ଥିଲେ | ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି: ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର #NATKHAT 2020 ସମ୍ମାନଜନକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ନୋମିନଟ ହେବା ପରେ # OSCARS2021 କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.