ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ ନାହିଁ: ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ

0

ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ (ବ୍ୟୁରୋ): ବିରୋଧୀ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଖବର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ରେସଲର ସାକ୍ସି ମଲିକଙ୍କ ପରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଖବର କେବଳ ଗୁଜବ। ଏହି ଖବର ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହୁଁ। ଯେପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। “

Leave A Reply

Your email address will not be published.